Online RegEx Escape

See veebipõhine regex-paotööriist eemaldab kõik erimärgid kaldkriipsuga, et saaksite kasutada oma teksti / stringi / mustrit regulaaravaldises – veebipõhine põgeneja kasutab PHP funktsiooni preg_quote() .

Teie sisend:

Tulemus, põgenenud tekst:

Online regex põgeneja:

 • RegEx Escape C# jaoks
 • RegEx Escape PHP jaoks
 • RegEx Escape Java jaoks
 • RegEx Escape JavaScripti jaoks
 • Regex põgenemine js-i jaoks
 • RegEx põgenemine JQL-i jaoks
 • RegEx Escape SQL-i jaoks
 • RegEx escape mis tahes koodi, stringi või mustri jaoks

Näita

RegEx: Millistest tähemärkidest tuleb põgeneda?

RegExi erimärgid, mida tuleb regulaaravaldistes kasutada, on järgmised:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

See tasuta veebipõhine regulaaravaldiste põgenemistööriist kasutab PHP-funktsiooni preg_quote() , mis aitab teil tavaavaldistes kasutatavateks tekstideks põgeneda!